Archiwa tagu: optima

P&P ze wsparciem Comarch ERP XL

Zintegrowany system Comarch ERP XL wdrożyła pochodząca z Orla koło Wejherowa spółka PP. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji projektów w generalnym wykonawstwie, instalacjach elektrycznych i niskoprądowych.

Wdrożenie zrealizowano dzięki dofinasowaniu z UE w ramach działania POIG 8.2. Efektem implementacji systemu jest usprawnienie procesów zewnętrznych, głównie komunikacji z partnerami biznesowymi oraz wewnętrznych, związanych z zarządzaniem projektami, kontrolowaniem ich budżetów i dokumentacją związaną z ich realizacją. Z systemu korzysta 30 użytkowników.

Ulepszenia związane z komunikacją biznesową zostały wprowadzone przy użyciu standardu EDIFACT. Firma PP korzysta obecnie z modułów Comarch ERP XL: Sprzedaż, Zamówienia, Projekty, Księgowość, Środki trwałe, Kadry i płace, Import, Obieg dokumentów, Umowy, Pulpit Kontrahenta B2B, Business Intelligence oraz EDI.

Comarch ERP XL umożliwił spółce PP rejestrację danych dotyczących ofert, kosztorysów, zamówień, umów, projektów i budżetów, procesów związanych z zakupami, czasem pracy, zużyciem środków trwałych oraz kosztów pośrednich w jednym zintegrowanym środowisku informatycznym.

– Dzięki wdrożeniu PP ma możliwość szczegółowej analizy realnych kosztów związanych z projektami w czasie rzeczywistym. Wdrożone rozwiązania pozwalają na bieżącą weryfikację stanu budżetu każdego z realizowanych projektów z uwzględnieniem dowolnie konfigurowanych raportów i analiz – mówi prezes zarządu PP Paweł Piechota. Wszystkie działy przedsiębiorstwa zostały zaangażowane w rejestrację własnych danych w jednym systemie. – Zaimplementowany elektroniczny obieg dokumentów pozwolił pracownikom na śledzenie statusów rejestrowanych dokumentów – od wprowadzenia w sekretariacie, poprzez rejestrację w księgowości, weryfikację uprawnionych osób, opis kierowników budów, aż po akceptację zarządu i księgowanie – dodaje prezes PP. W pełni konfigurowalne uprawnienia pozwoliły także na przygotowanie wszystkim operatorom dedykowanego środowiska pracy, które uwzględnia  m.in. potrzebę szybkiego i prostego dostępu do danych kierownikom budów. Wdrożone narzędzia dają możliwość pełnej ewidencji wszelkiej dokumentacji związanej z realizowanymi projektami od samego początku – czyli etapu pozyskiwania kontraktu za sprawą dedykowanej funkcjonalności.

System Comarch ERP XL wdrożony został w ciągu 11 miesięcy. Przygotowania do projektu rozpoczęto na początku 2013 roku. Ze względu na dynamiczny przebieg wdrożenia, start produkcyjny systemu miał miejsce już 4 listopada 2013 roku. W pierwszych tygodniach, praca na nowym systemie odbywała się z bezpośrednim wsparciem realizującego wdrożenie zespołu konsultantów Comarch. Już po pierwszych kilku miesiącach pracy stwierdzić można, że system działa zgodnie z oczekiwaniami  i założeniami wyznaczonymi przed realizacją projektu przez zarząd spółki.

Działająca od 1991 r. PP Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji inwestycji w Generalnym Wykonawstwie oraz w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Opracowuje dokumentacje techniczne na realizowane roboty wraz z nadzorami autorskimi. Dysponuje wysokiej klasy sprzętem specjalistycznym i transportowym, a ponadto pełnym zestawem narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji zawartych kontraktów. PP Sp. z o.o. posiada filię w Niemczech.

Więcej o spółce www.pp-orle.com.pl

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/pp-ze-wsparciem-comarch-erp-xl

Comarch ERP XL 2015 już dostępny z 623 nowymi funkcjonalnościami

Na rynku debiutuje najnowsza wersja Comarch ERP XL 2015, która oferuje aż 623 nowe funkcjonalności. Są to m.in. narzędzia służące do strategicznego planowania produkcji, bardziej elastycznej pracy z głównym planem produkcji. Program posiada zupełnie nowy wykres Gantta oraz umożliwia posługiwanie się tzw. ceną nabycia. Aplikacja uwzględnia także ostatnie zmiany w prawie.

Najwięcej użytecznych narzędzi odnajdą w Comarch ERP XL 2015 firmy produkcyjne.  Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie  planów obciążeń gniazd roboczych. Dzięki niej, na podstawie dostępności potrzebnych zasobów, można sprawnie ocenić zdolności produkcyjne firmy w poszczególnych okresach planistycznych. – Obecnie możliwe jest szybkie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które centra robocze są zbyt mocno przeciążone, a także na kiedy będziemy w stanie zrealizować potencjalne zamówienie przy obecnym obłożeniu produkcji. Informacja ta jest widoczna dla planisty w formie graficznej – mówi Tomasz Rutkowski, dyrektor konsultingu ERP Polska.

To nie jedyne zmiany jakie zostały wprowadzone w obszarze produkcyjnym. – Całkowicie przebudowaliśmy wykres Gantta, który w przejrzysty sposób pozwoli śledzić plan i przebieg produkcji. Rozwinęliśmy główny plan produkcji (MPS). Zostały wprowadzone zmiany w przeplanowaniu, a także w sposobie powiązań między operacjami – dodaje dyrektor Rutkowski.

W obszarze handlowym wprowadzono obsługę ceny nabycia w obrocie krajowym. Dzięki temu istnieje możliwość przypisania dowolnych kosztów dodatkowych zakupu do już istniejących dokumentów dostaw. Informacja ta pozwala na uzyskanie danych na temat całkowitych kosztów wynikających z zakupu towaru, a także jest wygodną bazą do tworzenia wielopoziomowego rachunku marż w firmie.

Do najciekawszych nowości modułu Business Intelligence zaliczyć należy rozbudowę zestawień opartych o mapy oraz nowy typ raportu ułatwiający pracę z dużymi zbiorami danych. Czytelna wizualizacja oraz praca z big data to jedne z najważniejszych kierunków rozwoju narzędzi analitycznych i wersja Comarch ERP XL 2015 odpowiada na te potrzeby klientów Comarch.

W Comarch ERP XL 2015 w module Finanse i Księgowość rozwinięte zostało m.in. funkcjonowanie Korekty podatku dochodowego czy ewidencja przebiegu pojazdów oraz wydatków związanych z ich eksploatacją. – Niezmiennie istotnym filarem rozwoju naszych produktów pozostaje utrzymanie zgodności naszych systemów z przepisami prawa – komentuje Jarosław Olsza, dyrektor produkcji i wdrożeń Comarch ERP XL.

Comarch ERP XL 2015 to wersja, która realizuje ideę Comarch ERP 2.0, poprzez poszerzenie współpracy z:

 • Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2014.1 – narzędziem wsparcia pracy mobilnych przedstawicieli handlowych,
 • Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży – aplikacją do łatwego i szybkiego monitorowania oraz zarządzania pracownikami działającymi w terenie,
 • Comarch iBard24 – przestrzenią dyskową w chmurze Comarch, za pomocą której możliwe jest bezpieczne przechowywanie danych, obecnie dostępną także na platformach IOS i Windows Phone,
 • Comarch ERP Mobile Magazyn 2013.4.1 – aplikacją dla pracowników magazynu przeznaczoną na przenośne urządzenia typu kolektor danych,
 • Comarch ERP Retail 6.3 – systemem kompleksowego zarządzania siecią sprzedaży detalicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych w ramach struktury sieci,
 • Comarch ERP e-Sklep 7.5 – narzędziem do sprzedaży internetowej, wszystko.pl – unikalnym serwisem e-commerce, łączącym w sobie kanały B2C oraz B2B.

Warto podkreślić dynamiczny, 20 procentowy wzrost wartości sprzedaży Comarch ERP XL za pierwsze 6 miesięcy 2014 roku, w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. Od początku 2014 roku Comarch pozyskał 178 nowych klientów, m.in. Pabianicką Fabrykę Narzędzi PAFANA S.A., Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. i FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o.

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/comarch-erp-xl-2015-juz-dostepny-z-623-nowymi-funkcjonalnosciami

Dynamiczny rozwój Vitrosilicon (GK Ciech) z Comarch ERP XL

Vitrosilicon przyśpiesza dzięki zakończonemu wdrożeniu systemu Comarch ERP XL. Należąca do polskiej grupy chemicznej Ciech spółka Vitrosilicon rozpoczęła pracę na systemie Comarch ERP XL. Wdrożenie, którego implementacja trwała zaledwie sześć miesięcy, usprawni pracę 60 pracowników zatrudnionych u producenta wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz produktów chemicznych.

Głównymi celami wdrożenia systemu Comarch ERP XL była automatyzacja obsługi procesów produkcyjnych również w zakresie rozliczania kosztów produkcji, możliwości rejestracji danych o kontaktach z klientami, jak również lepsze zarządzanie informacjami pomiędzy działami. Implementacja objęła wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania spółki procesy logistyczne, produkcyjne, handlowe i księgowe, a także obieg informacji i raporty zarządcze.

- Tak samo ważne, jak doświadczenie w produkcji opakowań szklanych, było dla nas wdrożenie właściwego oprogramowania, dlatego też Vitrosilicon decydował się na wybór kompleksowej oferty zawierającej pakiet rozwiązań dla firm produkcyjno-handlowych, system Comarch ERP  XL – mówi Wojciech Krzeszowski z członek Zarządu Vitrosilicon.

- Cele postawione na początku wdrożenia zostały osiągnięte, a po kilkumiesięcznej pracy z systemem rekomendujemy Comarch ERP XL firmom pracującym w tej branży, a także firmom o podobnym modelu działania. Uważam, że rozwiązania firmy Comarch charakteryzuje wysoka jakość, rzetelność oraz wymagana funkcjonalność - dodaje Wojciech Krzeszowski.

Vitrosilicon jest producentem wyrobów pochodzących z wytopu szkła oraz produktów chemicznych. Spółka powstała w 1988 r., w procesie prywatyzacji Żagańskich Hut Szkła. Jest trzecią co do wielkości hutą szkła opakowaniowego w Polsce, działającą nieprzerwanie od końca II wojny światowej. Tradycja w tej gałęzi przemysłu jest ważna, ponieważ w produkcji szklarskiej oprócz maszyn, istotnym czynnikiem wpływającym na jakość produkcji jest doświadczenie.

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/dynamiczny-rozwoj-vitrosilicon-gk-ciech-z-comarch-erp-xl

309 nowych funkcji w Comarch ERP Optima

Na rynek trafia najnowsza wersja tego programu – Comarch ERP Optima – wzbogacona o 309 nowych funkcji. Realizuje ona idee przedsiębiorstwa 2.0. Nowe narzędzia to efekt skutecznej współpracy Społeczności Comarch ERP, czyli platformy komunikacji użytkowników tego programu z jego producentem  krakowską firmą Comarch.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2014 roku Comarch ERP Optima odnotowała dynamiczny, 16-procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przełożyło się to na 2200 nowych firm, które wybrały rozwiązanie krakowskiej Spółki. W modelu usługowym, tzw. chmura obliczeniowa, sprzedaż tego rozwiązania rosła dwukrotnie szybciej o 32 proc. niż sprzedaż w modelu tradycyjnym.

Najnowsza wersja oprogramowania 2014.5.1 zapewne utrzyma tendencje sprzedażową tego rozwiązania.

– Najnowsza wersja systemu Comarch ERP Optima odpowiada szczególnym potrzebom rynku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, które mają świadomość znaczenia narzędzi ERP 2.0 – mówi Tomasz Homel, dyrektor sektora MSP Comarch SA.

Klienci oczekują od oprogramowania funkcji wspierających i automatyzujących procesy w firmie, uwzględniających współpracę oprogramowania z serwisami internetowymi, urządzaniami mobilnymi oraz e-commerce. W nowej wersji systemu Comarch ERP Optima pojawia się funkcjonalność nadawania przesyłek kurierskich, ergonomiczna integracja tego systemu z bankowością internetową, a także rozszerzony zakres współpracy z urządzeniami mobilnymi i usługami internetowymi, takimi jak Comarch ERP e-Sklep oraz iBard24. Ponadto pojawiły się przydatne funkcje z zakresu kontroli należności.

- Jestem przekonany, że wprowadzone funkcje podniosą innowacyjność i skuteczność pracy przedsiębiorstw używających Comarch ERP Optima - dodaje Homel.

Comarch pokazuje również, jak wygląda nowy model rozwijania oprogramowania, spełniający oczekiwania klientów. Wraz z wydaniem nowej wersji programu pojawiła się funkcjonalność umożliwiająca sprawdzanie i pilnowanie płatności przy dokumentach WZ wraz z przyjęciem płatności. Był to jeden z najpopularniejszych pomysłów na poprawienie funkcjonalności zgłoszony przez użytkownika Comarch ERP Optima na pierwszej w Polsce, dedykowanej Społeczności Comarch ERP (www.spolecznosc.comarch.pl).

- Społeczność Comarch ERP została uruchomiona pół roku temu. Użytkownicy klienci i partnerzy biznesowi – wygenerowali  kilkaset pomysłów i jeszcze więcej pytań i odpowiedzi dotyczących rozwiązań Comarch. W Społeczności zarejestrowanych jest kilka tysięcy osób, a w przeciągu kilku kolejnych miesięcy spodziewamy się zaangażowania na poziomie kilkunastu tysięcy członków – komentuje Kamil Góral, dyrektor marketingu, odpowiedzialny za projekt Społeczności.

Więcej użytecznych funkcjonalności można poznać, pobierając broszurę o nowej wersji Comarch ERP Optima

Wersja testowa Comarch ERP Optima dostępna jest na stronie internetowej:

www.comarch.pl/erp/comarch-optima

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/309-nowych-funkcji-w-comarch-erp-optima

Comarch przybliżył 10 tysiącom polskich przedsiębiorców praktyczne zastosowanie chmury

Już 10 tysięcy polskich przedsiębiorców ukończyło bezpłatnych projekt edukacyjny „Ekspert Chmury”, stworzony przez Comarch przy współpracy z wiodącymi dostawcami narzędzi w chmurze modelu cloud computing. Projekt ma na celu podniesienie świadomości polskiego biznesu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w codziennej pracy. Comarch zapowiada kolejne bezpłatne szkolenia kierowane do osób chcących rozwijać swoją działalność biznesową.

Internetowy projekt edukacyjny „Ekspert Chmury” wystartował pod koniec ubiegłego roku. Prowadzony jest w formie elektronicznych szkoleń, które zainteresowane osoby, otrzymują na skrzynki pocztowe przez kilkanaście kolejnych dni. Cykl e-szkoleń zakończony jest egzaminem, po którym każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Co ważne, bezpłatnie uczestniczyć może w nim każdy przedsiębiorca, bez względu na poziom wiedzy informatycznej.

– „Ekspert Chmury” został przygotowany z myślą o polskich przedsiębiorcach, którzy chcą usprawniać swoją pracę i czerpać z niej coraz większe korzyści, a jednocześnie nie posiadają odpowiedniej wiedzy w zakresie wykorzystania w tym celu nowoczesnych technologii IT. Dużą zaletą kursu jest jego uniwersalna i przystępna forma – mogą korzystać z niego osoby na każdy poziomie zaawansowania i w dogodnym dla siebie czasie. Jako lider polskiego rynku IT czujemy się odpowiedzialni za edukację przedsiębiorców i cieszymy się, że kurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem wśród polskich firm – mówi Jacek Słowik, Business Development Manager Comarch Cloud.

Projekt zyskał dużą popularność wśród polskich przedsiębiorców ze względu na swój niekomercyjny charakter oraz wysoką jakość oferowanej wiedzy, dostarczanej przez specjalistów z czołowych firm z branży IT.

– Na bazie popularności, jaką cieszy się kurs wiedzy o chmurze obliczeniowej „Ekspert Chmury”, przygotowaliśmy serwis skierowany do osób chcących rozpocząć swoją przygodę z handlem w internecie. Prezentuje on ideę sprzedaży w sieci oraz wprowadza do zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnego sklepu internetowego. W serwisie znajdują się również informacje o zmianach prawnych zachodzących w e-handlu oraz wypowiedzi osób, które z powodzeniem prowadzą e-biznesy. W kolejnym etapie, udostępniony zostanie kurs e-mailowy, który krok po kroku będzie wyjaśniał wszystkie tajniki związane z prowadzeniem własnego sklepu internetowego. Już dzisiaj zapraszamy na stronę internetową tego projektu: www.Comarch-Cloud.pl/esklep dodaje Jacek Słowik.

Więcej o internetowym kursie wiedzy o chmurze obliczeniowej „Ekspert Chmury”: www.Ekspert.Comarch-Cloud.pl

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/comarch-przyblizyl-10-tysiacom-polskich-przedsiebiorcow-praktyczne-zastosowanie-chmury

Comarch Financing – nowy sposób finansowania inwestycji IT

Comarch wraz z IBM Global Financing wprowadzają zupełnie nowatorskie na rynku finansowym rozwiązanie finansowania inwestycji IT – Comarch Financing.

Comarch Financing to elastyczny instrument kredytowania, dzięki któremu firmy sfinansują pełen projekt inwestycji w technologię informatyczną. Rozwiązanie to daje możliwość finansowania produktów IBM i innych dostawców w zakresie: sprzętu, systemów informatycznych oraz pełnego wachlarza usług instalacyjnych, na unikalnych warunkach finansowych.

Jak podkreśla Silvester Behun, Channel Leader IBM Global Financing na Centralną i Wschodnią Europę – Aby pomóc klientom w lepszym przepływie środków pieniężnych wraz Comarch podjęliśmy śmiały krok i wspólnie wprowadziliśmy narzędzie Comarch Financing, które oferuje bardzo konkurencyjne ceny, elastyczne warunki i możliwość finansowania w dowolnym okresie pełnego rozwiązania informatycznego, w tym usług doradczych, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Zdaniem Joanny Dominiak, kierownika Centrum Finansowania ERP – Nasi klienci od kilku lat finansują zakup i wdrożenie systemów Comarch ERP z wykorzystaniem alternatywnych form finansowania jak leasing IT czy kredyt. Mimo, że narzędzia te coraz mocniej zyskują na znaczeniu, brakowało na rynku w pełni elastycznych rozwiązań umożliwiających objęcie pełnych kosztów wdrożenia technologii jedną umową finansowania. Nasze najnowsze rozwiązanie to elastyczny sposób na sfinansowanie nie tylko oprogramowania, ale też pełnego kosztu wdrożenia oraz potrzebnego sprzętu na doskonałych warunkach finansowych, przy minimalnych formalnościach w ramach jednej umowy.

Nowe narzędzie finansowania dostępne jest w sieci sprzedaży Comarch oraz IBM Global Financing od początku czerwca br.

Więcej informacji

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/comarch-financing-nowy-sposob-finansowania-inwestycji-it

Srebrna Szpalta Roku 2014 dla „Nowoczesnego Zarządzania”

„Za sposób na promocję potencjału firmy” Comarch ERP został uhonorowany Srebrną Szpaltą w konkursie Szpalty Roku 2014 organizowanym przez Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

Szpalty Roku to konkurs dla wydawców i twórców prasy firmowej. Jego celem jest promowanie wysokich standardów w mediach własnych poprzez wyróżnienie najlepszych projektów. W 7. edycji konkursu analizowano 150 projektów, nagrody przyznano w 9 kategoriach.

Z numeru na numer udoskonalamy wydawany przez nas magazyn, rozwijając nasze wydawnictwo także w wersji internetowej oraz mobilnej (aplikacja na tablety i smartfony). Cieszymy się, że to, co robimy, jest pozytywnie oceniane także przez innych profesjonalistów oraz przez naszych czytelników, o czym świadczą realizowane przez nas badania – mówi Łukasz Majewski, redaktor naczelny „Nowoczesnego Zarządzania”.

W przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniach czytelnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno tematykę, jak i treści „Nowoczesnego Zarządzania”. 100 proc. czytelników zadeklarowało zadowolenie z czasopisma, a 97 proc. gotowość zarekomendowania go innym osobom. Respondenci czytający magazyn wysoko ocenili przydatność wszystkich rubryk czasopisma (średnia ocena na poziomie 2,4 w trzystopniowej skali).

Głównym celem magazynu o charakterze Business to Business – „Nowoczesne Zarządzanie”– jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym oraz budowanie eksperckiego wizerunku firmy Comarch i jej pracowników. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniach jak zarządzanie firmą, nowoczesne technologie, finansowanie, e-commerce, przedsiębiorczość oraz komunikacja. „Nowoczesne Zarządzanie” dostarcza przedsiębiorcom praktycznych informacji i wskazówek, które pozwalają usprawnić każdy biznes. Magazyn promowany jest hasłem „Obowiązkowa pozycja dla kadry zarządzającej”.

Czytaj aktualny numer magazynu „Nowoczesne Zarządzanie”

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/srebrna-szpalta-roku-2014-dla-nowoczesnego-zarzadzania

Znakomite wyniki Comarch ERP

W pierwszym kwartale 2014 roku sprzedaż Comarch ERP wyniosła 29,3 mln zł, co stanowi wzrost o 35 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wynik wpłynęły m.in. wzrost sprzedaży oferty Comarch ERP 2.0, w tym systemu Comarch ERP Altum, rozwiązań w modelu cloud computing, mobilnych, a także wyniki Comarch Egeria w sektorze zdrowia.


– Kalendarzowa wiosna tym razem przekłada się na wiosnę w gospodarce, z której płynie coraz więcej sygnałów pokazujących, iż przedsiębiorcy znów zaczęli inwestować, także w systemy wspomagające zarządzanie firmami. W pierwszym kwartale tego roku ok. 1650 nowych klientów wybrało nasze rozwiązania w modelu on-premise (tzw. „pudełkowe”), a ok. 9450 – rozwiązania w chmurze – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP. – Zgodnie z zapowiedziami, nadal planujemy rosnąć szybciej niż rynek. W całym 2014 roku chcemy zwiększyć sprzedaż co najmniej o 10 procent. Nasza strategia, którą opieramy na intensywnej działalność badawczo-rozwojowej, stałym rozwoju produktów, rozbudowie oferty o nowe rozwiązania, poszerzaniu rynku, nastawieniu na innowacje i ekspansję na rynkach zagranicznych, przekłada się na coraz mocniejszą pozycję rynkową – dodaje Zbigniew Rymarczyk.

W pierwszym kwartale tego roku poza wzrostem liczby nowych klientów sztandarowych systemów z oferty Comarch ERP (Comarch ERP Optima wybrało 1504 nowych klientów, a Comarch ERP XL – 97), ważnymi obszarami wzrostu dla Comarch są innowacyjne rozwiązania, takie jak chmura (cloud computing) oraz mobilność. Sprzedaż Comarch Cloud w pierwszym kwartale tego roku zanotowała wzrost rok do roku o 56 proc., a sprzedaż rozwiązań mobilnych w analizowanym okresie wzrosła o 79 procent.

Kolejnym z motorów napędowych dynamicznego wzrostu sprzedaży Comarch ERP jest bardzo dobra sprzedaż Comarch ERP Altum w Polsce, jak i we Francji. System ten jako stosunkowo nowy produkt na francuskim rynku jest na nim bardzo dobrze odbierany, o czym świadczy uruchomienie go we francuskiej firmie Netasq, z grupy Airbus.

Kolejnym trendem są rosnące inwestycje w sektorze zdrowia, co pokazują wyniki sprzedaży Comarch Egeria, systemu rozwijanego i dedykowanego dla szkół wyższych, administracji publicznej i ochrony zdrowia.

Śledząc trendy, równolegle rozwijamy pełną paletę współpracujących ze sobą rozwiązań, zgodnie z koncepcją ERP 2.0. Każdy przedsiębiorca może wybrać optymalny dla swojego profilu firmy zestaw rozwiązań, zaspokajający nie tylko potrzebę posiadania systemu klasy ERP, ale także pozwalający m.in. uruchomić kanał mobilny, nowy kanał dystrybucji – bezprowizyjną sprzedaż przez Internet (zarówno w segmencie B2C, jak i B2B) w serwisie wszystko.pl, korzystać z kilkuset gotowych raportów i analiz Business Intelligence, zadbać o elektroniczny przepływ dokumentów, zarówno wewnątrz firmy, jak i na linii dostawcy-klienci, a także zagwarantować bezpieczeństwo danych firmy poprzez ich automatyczny backup. Ścisła integracja przy jednoczesnej jednolitości poszczególnych rozwiązań Comarch ERP pozwala zdefiniować na nowo każdy biznes. Dodatkowo, firmy otrzymują zupełnie nowe możliwości interakcji z Comarch. Dzięki Społeczności Comarch ERP przedsiębiorcy otrzymali miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, w którym mogą zadawać pytania oraz zgłaszać swoje sugestie. Tym zagadnieniom poświęciliśmy także naszą najnowszą kampanię reklamową – tłumaczy Zbigniew Rymarczyk.

Wśród premier produktowych w ostatnich miesiącach tego roku, które również wpłynęły na wyniki Comarch ERP, warto wymienić Comarch ERP XL 2014, Comarch ERP Optima 2014, Comarch ERP e-Pracownik 2014, Comarch ERP Altum/Retail 6.2, Comarch ERP Mobile 2014 wraz z nową aplikacją Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży, Comarch ERP iFaktury24 oraz iBard24 z możliwością korzystania z programów na wszystkich urządzeniach mobilnych, Comarch ERP e-Sklep 7.4 czy Zapytania ofertowe – nową funkcjonalność B2B w serwisie wszystko.pl.

<!– –>

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/znakomite-wyniki-comarch-erp

Comarch ERP iFaktury24 już dostępny na urządzeniach mobilnych

Maj to czas przełomowych zmian w Comarch ERP iFaktury24, skierowanej do mikro i małych przedsiębiorstw aplikacji umożliwiającej prostą i kompleksową obsługę finansowo-księgową firm. Nowa wersja programu, prócz możliwości pracy na komputerach stacjonarnych, pozwala również korzystać z Comarch ERP iFaktury24 z każdego urządzenia mobilnego typu tablet, smartfon z dowolną platformą.

Bezsprzecznie wydanie obecnej wersji Comarch ERP iFaktury24 jest bardzo ważną zmianą dla jej wszystkich użytkowników. Możliwość korzystania z programu zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również na urządzeniach mobilnych, zwłaszcza dla firm jednoosobowych i mikroprzedsiębiorstw jest niezwykle istotna. Bardzo często użytkownicy – właściciele w swoich firmach pełnią kilka funkcji na raz. Częste spotkania z klientami i praca w terenie powodują, że część firmowych obowiązków wykonywanych jest „w biegu” lub bezpośrednio u klienta, jak np. wystawianie faktur czy rachunków. Pełna mobilność w tym przypadku gwarantuje przedsiębiorcy wygodę i oszczędność czasu. Możliwość pracy na smartfonach i tabletach oraz dostępność usługi w modelu cloud – poprzez przeglądarkę internetową powoduje, że Comarch ERP iFaktury24 jest świetnie przystosowany do dzisiejszych realiów mikro i małych przedsiębiorstw – mówi Rafał Bołoz, Product Manager Comarch ERP iFaktury24.

Kolejną pozytywną zmianą dla użytkowników Comarch ERP iFaktury24 jest wprowadzenie nowego wyglądu aplikacji cechującego się nowoczesnym designem.

– Wraz z wprowadzeniem możliwości korzystania z Comarch ERP iFaktury24 na urządzeniach mobilnych, podjęliśmy również działania w kierunku poprawy intuicyjności i prostoty obsługi programu, która i tak stała już na wysokim poziomie, co potwierdziły przeprowadzone przez nas badania. Ponad połowa użytkowników ceni aplikację przede wszystkim za intuicyjność obsługi i dostępne funkcjonalności, a 78 proc. klientów poleca ją innym firmom. Dlatego wprowadzane przez nas zmiany to efekt przewidywania przyszłych oczekiwań klientów. Nowy wygląd aplikacji cechuje się nowoczesnym designem wpisującym się w obecne trendy, a sam program jest teraz dostępny jako mobilna strona internetowa, specjalnie przystosowana do pracy na smartfonach i tabletach z dowolną platformą – podkreśla Rafał Bołoz.

Comarch ERP iFaktury24 to intuicyjna aplikacja, która umożliwia w pełni automatyczną obsługę finansowo-księgową mikrofirm. Podstawowym wyróżnikiem programu jest prostota działania oraz kompleksowość oferty. Z Comarch ERP iFaktury24 korzysta już prawie 28 tysięcy klientów z całej Polski. Zainteresowanie programem w 2014 roku potwierdzają wyniki – wzrost sprzedaży o 123 proc. w pierwszym kwartale 2014 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nowa wersja Comarch ERP iFaktury24 jest już dostępna na stronie internetowej www.iFaktury24.pl

Poznaj specjalną promocję dla przedsiębiorców korzystających z systemu operacyjnego Windows 8 lub Windows 8.1

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/comarch-erp-ifaktury24-juz-dostepny-na-urzadzeniach-mobilnych

Prosty sposób na bezpłatne przechowywanie danych w chmurze

Krakowska spółka IT przygotowała specjalną akcję dla przedsiębiorców chcących uchronić się przed ryzykiem utraty cennych danych, latami gromadzonych i na co dzień używanych w firmach. Już 14 maja 2014 roku do Dziennika Gazety Prawnej będzie dołączona karta z kodem umożliwiającym dostęp do pełnej funkcjonalności biznesowej usługi iBard24 o pojemności 7 GB.

iBard24 to usługa, która powstała oraz jest rozwijana z myślą o klientach biznesowych. Szereg jej funkcjonalności dostosowanych specjalnie pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej sprawia, iż rozwiązania oferowane przez iBard24 sprawdzają się na co dzień u tysięcy klientów w całej Polsce.

– Każdy przedsiębiorca, który dotychczas jeszcze nie przetestował naszego rozwiązania, przez rok od pierwszego logowania z wykorzystaniem kodu podanego na karcie  będzie mógł korzystać z funkcji biznesowych usługi iBard24. Po upływie 12 miesięcy funkcje te zostaną wyłączone, jednak pojemność konta 7 GB pozostaje bezterminowo aktywna. Oczywiście w dowolnym momencie będzie możliwość  zakupienia tych funkcji ponownie – tłumaczy Rafał Bołoz, Product Manager iBard24.

Usługa iBard24 zapewnia:

 • automatyczny backup dokumentów, poczty, baz danych MS SQL oraz danych z systemów ERP i finansowo-księgowych,
 • podwójne szyfrowanie danych (klucze SSL 128 oraz AES 256),
 • współdzielenie plików i grupową pracę na dokumentach w czasie rzeczywistym ,
 • dedykowane funkcje dla urządzeń mobilnych (backup kontaktów, SMS-ów, kalendarza),
 • kopie w certyfikowanym Comarch Data Center w Polsce,
 • cztery wersje językowe (polska, angielska, niemiecka i francuska).

– Przedsiębiorców zainteresowanych tematem bezpieczeństwa firmowych danych zapraszamy również do Radia PiN, gdzie 13 maja o godzinie 18:35 w audycji „Moja Firma” wystąpi Paweł Regiec, ekspert z zakresu tematyki backupu danych, który opowie m.in. o najlepszych sposobach prawidłowego zabezpieczania firmowych informacji – dodaje Rafał Bołoz.

Więcej na www.Comarch-Cloud.pl/dgp

Article source: http://www.comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/erp/prosty-sposob-na-bezplatne-przechowywanie-danych-w-chmurze